05/02/2023

Thông báo số 2 Hội nghị khoa học thường niên của VUNA 2023

 Hội nghị khoa học thường niên của Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2023 tại Quảng Ninh

 XIn tải file pdf tại đây

[ In trang ]    [ Đóng lại ]