ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ SAU MỔ UNG THƯ BIỂU MÔ NGUYÊN PHÁT BÀNG QUANG, GIAI ĐOẠN KHÔNG THÂM NHẬP LỚP CƠ BÀNG QUANG

 Nguyễn Phương Hồng, Phòng Khám đa khoa Âu Việt, 15A Trần Khánh Dư, Hà Nội

 (Xin xem file đính kèm)

Nguồn: Hội Tiết niệu - Thận học Thừa Thiên Huế
Các bài viết khác: